Kontakt

Adres Komitetu Okręgowego:
Komitet Okręgowy
Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności
Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

ul. PTTK 28, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel.: 56 683 5450 – sekretariat

e-mail: wazownasekretariat11@wp.pl

Kontakt telefoniczny możliwy jest w godzinach pracy sekretariatu szkoły,

osoba do kontaktu –  referent Sandra Lewandowska

lub tel.: 502 086 362 – Dariusz Guzowski.

Od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00