Aktualności

Eliminacje Okręgowe – 06.12.2019

Kujawsko-Pomorskie Eliminacje Okręgowe Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności odbędą się w Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu 6 grudnia 2019 roku.

Eliminacje zostaną zorganizowane wg. następującego planu:

 • 11.15 – 11.45 – rejestracja uczestników Olimpiady.

 Część I odbywa się w auli szkolnej:

 • 11.45 – powitanie uczestników Olimpiady,
 • 12.00 – 13.00 – test pisemny,
 • 13.00 – 13.15 – przerwa,
 • 13.15 – 13.45 – posiłek.

Część II odbywa się w sali gimnastycznej:

 • 13.45 – 14.00 – przywitanie gości honorowych – patronów
  i przedstawicieli instytucji współpracujących przy organizacji eliminacji Olimpiady,
 • 14.00 – 14.30 – konkurs – test wiedzy przygot. przez NATO MP COE
 • 14.30 – 15.00 – przerwa, rozmowy z przedstawicielami WP, ŻW, PSP i Policji,
 • 15.00 – ogłoszenie wyników eliminacji okręgowych.