Aktualności

Plan organizacji II etapu (okręgowego) Olimpiady – 7.12.2018r.

Eliminacje zostaną zorganizowane wg. następującego planu:

 

  • 11.15 – 11.45 – rejestracja uczestników Olimpiady.

 Część I odbywa się w auli szkolnej:

  • 11. 45 – powitanie uczestników Olimpiady,
  • 12.00 – 13.00 – test pisemny,
  • 13.00 – 13.15 – przerwa,
  • 13.15 – 13.45 – posiłek.

Część II odbywa się w sali gimnastycznej:

  • 13.45 – 14.00 – przywitanie gości honorowych – patronów i przedstawicieli instytucji współpracujących przy organizacji eliminacji Olimpiady,
  • 14.00 – 15.00 – prezentacje/wykłady: Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO, 8 Kujawsko-Pomorska Obrony Terytorialnej, Wojewódzki Sztab Wojskowy,
  •  15.00 – 15.30 – przerwa, rozmowy z przedstawicielami WP, ŻW, PSP i Policji przy stoiskach promocyjnych,
  • 15.30 – ogłoszenie wyników eliminacji okręgowych.