Kalendarium

V EDYCJA

  • Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do dnia 15 października 2020 r.

  • Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 13 listopada 2020 r.

  • Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 27 listopada 2020 r.

  • 11 grudnia 2020 r. – drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe)
  • 19-20 marca 2021 r. – trzeci etap Olimpiady (zawody centralne)