Skład komitetu

Dr hab. Piotr Krzysztof Marszałek – przewodniczący

Dr hab. Adriana Katarzyna Dudek – z-ca przewodniczącego

Mgr Marcin Adamczyk – sekretarz

Dr hab. Arkadiusz Domagała – członek

Dr Artur Drzewicki – członek