Kontakt

Komitet Dolnośląski

Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Instytut Studiów Międzynarodowych

Uniwersytetu Wrocławskiego

Ul. Koszarowa 3/21

51-149 Wrocław

e-mail: koowobio@uwr.edu.pl

tel.:+48 691 385 260

www.owobio.edu.pl